Killingens udvikling og socialisering

Af Fie Tiedemann, fagveterinærsygeplejerske i klinisk etologi

Fra killinger bliver født, til de er udvoksede, går de igennem forskellige udviklingsfaser. En af disse faser er socialiseringsfasen, der er afgørende for, hvor velfungerende killingen bliver som kæledyr hos sin nye familie. Mens man længe har haft fokus på hundehvalpes socialisering, er denne fase noget overset ved kattekillinger, selvom fasen er utrolig vigtig. En killing som ikke har gode indtryk og oplevelser med sig, vil have sværere ved at tilpasse sig livet i en familie og problematisk adfærd kan oftere opstå i denne sammenhæng.


Fra killing til kat
Killingens udvikling til voksen kat inddeles i flere faser

  • Nyfødt
  • Tidlig socialisering
  • Sen socialisering
  • Pubertet
  • Voksen
     

Nyfødt

Fra fødslen og de næste to uger frem, er killingens behov helt basale. Kattemoren sørger for mad, varme og for at killingen kommer af med urin og afføring, ved at soignere killingen bagtil. Når kattemoren en sjælden gang forlader killingerne, søger de tæt sammen for at holde varmen. Killingerne har ikke åbnet øjnene, men sanserne er veludviklede allerede nu og de er bl.a. i stand til at undgå at falde ned fra højder.
Den sociale interaktion er begrænset til kommunikation mellem morkat og killinger. Små killinger kan skrige forbløffende højt, når de kommer væk fra deres søskende og moren vil reagere prompte på denne lyd. Hun svarer på killingernes kalden med en kurrende lyd, og mens killingerne dier, spinder både hun og killingerne. Dette menes at styrke forholdet.
I denne fase er kontakten til mennesker som regel begrænset til let håndtering.
 

Tidlig socialisering, den sensitive periode

Denne fase strækker sig fra tre til otte ugers alderen. Killingen er her særlig følsom for påvirkninger og begynder at tilegne sig sociale færdigheder. I starten af fasen, har killingerne fået øjne er og man ser dem sidde op og forsøge at slå ud efter hinanden. I leg naturligvis, for det er gennem leg at de lærer så utroligt meget! De lærer, akkurat som hunde, bidehæmning og selvkontrol, sociale spilleregler og ikke mindst, hvordan man går på jagt. Killingerne er meget orienterede mod hinanden og deres mor. De søger sammen for at sove tæt, på trods af at de som ugerne skrider frem, bliver mere aktive og modige.
Introduktion for andre dyrearter tidligt i denne fase, lægger grunden for gode venskaber og killingerne kan ligefrem lære ikke at betragte typiske byttedyr som måltider, hvis de møder disse i denne fase. Men det skal ske hurtigt, for morkatten vil, hvis hun har mulighed for det, snart begynde at tage byttedyr med hjem. I starten ofte døde, så killingerne kan lege og prøvesmage. Snart vil levende byttedyr blive bragt med hjem. Denne oplæring handler naturligvis om overlevelse og den sker, selvom der er mad i madskålene. Kattenes jagtinstinkt er stærkt og selv uden en morkat til at oplære killingerne, vil de instinktivt søge jagtlege.
Det er også her vi finder årsagen til at mange hunkatte er væsentligt mere effektive jægere end hankatte. Selv en steriliseret hunkat, som aldrig har haft killinger, er en særdeles effektiv dræbermaskine og vidner om, hvor stærkt jagtinstinktet er i vores huskatte.
I denne fase er kontakt til mennesker essentiel for, hvordan killingen udvikler sig som kælekat. Selvom en vis procentdel af alle killinger vil vokse op til at foretrække en distanceret kontakt til mennesker, skal man ikke undervurdere, hvor vigtig gode oplevelser med mennesker er i denne fase.

 

Sen socialisering

Denne fase strækker sig fra ni til 16 ugers alderen. Morkatten vil typisk have trukket sig fra tæt kontakt med killingerne, som fysisk er i stand til at klare sig selv. Giver moren lov, vil killingerne dog gerne stadig die ved hende. De sociale egenskaber forfines og legen kan gå vildt for sig, især mod slutningen af fasen. Normalt vil killingerne i denne fase begynde at tilbringe mere tid hver for sig, og de klumper ikke nødvendigvis sammen i søvne som tidligere.


Puberteten

Denne fase strækker sig fra 17 uger og frem til ét år, altså en lang periode. Medmindre killingen bliver kastreret eller steriliseret, vil den blive kønsmoden. Kønsmodning vil helt naturligt medføre en skepsis og potentiel aggression overfor konkurrenter. Hvor killingen tidligere var meget åben overfor nye bekendtskaber, begynder den at være mere forsigtig, men stadig med en stor portion nysgerrighed.


 

Voksen

Katten regnes for at være voksen, når den er rundet ét år. Den sociale modning rundes af ved ca. to årsalderen og det er typisk her man oplever en klar ændring i lysten til samvær med især andre katte. Dels opsøges kontakten ikke nær så flittigt længere hos katte der er vokset op sammen, men nye bekendtskaber bliver også mødt med større skepsis end før. Katten kan dog sagtens fortsætte den sociale leg med gode kattevenner, men den opstår mindre hyppigt i voksenlivet.
 

Personlighed

Hvordan killingen udvikler sig som individ, afhænger af flere ting. Man ved at den tidlige kontakt med morkat og søskende er vigtig, farens gener afgør hvor meget venlighed og gå-på-mod killingerne har og miljøet, samt kvaliteten af kontakten til mennesker, er også vigtig. Dertil kommer race og pelsfarve. Der er altså mange faktorer i spil og det er ikke unormalt at en kat, som det naturligt selvstændige dyr den er, foretrækker et minimum af fysisk kontakt til mennesker. Den kan sagtens sætte pris på hjemmets goder, varmen, maden, sofaen, lidt aen i ny og næ, men den gider ikke putte i arm eller bæres rundt på o.lign. Man mener at ca. 15 % af nyfødte killinger, udvikler sig i denne retning. Derfor bør man som kommende katteejer være bevidst om, hvilke egenskaber man ønsker sig i en kat, selvom det kan være svært at vurdere, hvordan en killing udvikler sig. Det man gør klogt i, er at vurdere, hvordan killingen er blevet socialiseret.

 

Socialisering

Socialisering kan beskrives som den proces der sker, når et individ lærer at genkende og kommunikere med andre levende væsener. Når killingen er i socialiseringsfasen, er den særlig modtagelig overfor indtryk og påvirkninger fra dens opgivelser. Fra naturens side handler det om overlevelse, killingen skal lære, hvad der er farligt, hvem den kan omgås og hvem der skal jages og spises! Oplevelser og erfaringer i denne periode, vil præge killingens opfattelse af verden omkring den og dens forhold til mennesker.

Kattes socialisering får typisk ikke så meget opmærksomhed som hundes, men hos begge arter er fasen vigtig, dog med nogle markante forskelle. Hunde er sociale flokdyr, mens katte betegnes som solitære, da de ikke lever i flok. Dog kan de danne gruppe med en kat/ katte, som de selv vælger, så de er ikke asociale. De er dog klart mest sociale med artsfæller, mens de er helt unge og skal tillære sig vigtige færdigheder. Hvor hundes socialiseringsperiode er karakteriseret ved at være meget begrænset periode tidsmæssigt, er katte mere fleksible. Som solitært dyr, er det nødvendigt at være god til at tilpasse sig, man er ansvarlig for sig selv og sin egen overlevelse, og det giver bedre chancer og flere muligheder, hvis man evner at omstille sig. En killing som er vokset op uden kontakt til mennesker, vil stadig som voksen gradvist kunne tilvænne sig et liv tæt på mennesker, under de rette forhold. En hundehvalp som er vokset op uden kontakt til mennesker, vil som voksen hund aldrig kunne dette. Katte som art er meget unik på dette område. Denne fleksibilitet gør også at killinger som er vokset op uden mor, kan udvikle sig til at blive super dejlige kælekatte, men…

Konsekvenser af manglende socialisering

Det er dog stadig desværre et faktum, at killinger som er vokset op uden mor eller taget for tidligt fra, vil være mere tilbøjelige til at udvikle problemadfærd senere i livet. Dels kan det være i forhold til andre katte, men også i forhold til deres ejere. Impulskontrol er typisk et problem, de kan finde på at bide ejer eller udvise aggression i andre sammenhænge. De kan blive udpræget ængstelige og følsomme overfor stress. Der er en større risiko for at de bliver hyperaktive og asociale. At lære simple associationer, kan desuden tage længere tid for disse katte, hvilket vil sige at det tager dem længere tid at lære f.eks. kattebakkens placering o.lign. 

Alt dette kan være vanskeligt at forene med livet som kælekat og kan ende med at man som ejer afhænder katten eller vælger aflivning. De fleste anskaffer sig kat med det formål at få en tilpas og glad kat, som er kælen og ønsker kontakt. Det er et faktum at det er nemmere at knytte sig til et kæledyr, som udviser denne adfærd.
For katten, vil livet naturligvis også være bedre, hvis den er tilvænnet og tryg ved de omgivelser den lever i. Et liv med stress har store konsekvenser for både psykisk og fysisk trivsel. Dertil kommer at en kat som er vanskelig at håndtere, sjældnere vil modtage den dyrlægebehandling, som den reelt har behov for. En kat der bider og kradser ved berøring, er sværere for ejer at få i transportkassen, transporteret til dyreklinikken, blive undersøgt og behandlet på klinikken og behandlet hjemme af ejer.
 

Kort sagt…

Man gør absolut klogt i at kigge på, hvordan den killing/kat man anskaffer sig er blevet præget på verden. Dog er katte helt unikke i deres evne til at tilpasse sig og med tålmodighed og viden kommer man langt. Man skal dog huske, at man gør det meget nemmere for sig selv og for katten, at vælge én som har fået en start på livet, der gør den i stand til at leve som forkælet sofa-kat!