Konsultation

Adfærdskonsultationen henvender sig til katteejere, hvis katte har udviklet en adfærd, som ejeren finder problematisk. 

Eksempler på problemstillinger:

  • Urenlighed
  • Aggression
  • Stress
  • Problemer i hjem med flere katte 
  • Hypersoignering

Man skal altid være opmærksom på at ændringer i kattens adfærd kan være et udtryk for at der er noget galt fysisk. Smerte er ofte årsagen til adfærdsændringer. Katte der er urenlige, kan have blærebetændelse eller krystaller i urinen. I mange tilfælde skal katten tilses af en dyrlæge, inden det er hensigtsmæssigt at få en tid til konsultation. 

Inden konsultationen kan finde sted, vil du som ejer blive bedt om at udfylde et skema med spørgsmål. Spørgsmålene tjener til at afdække kattens baggrund og naturligvis årsagen til henvendelsen. Skemaet returneres til mig og der aftales tidspunkt for konsultationen. Denne anbefaler jeg så vidt muligt foregår hjemme hos ejer, da kattens miljø ofte spiller en stor faktor i både problemadfærden og løsningen på samme.

Målet med konsultationen en er at give ejer en forståelse for, hvorfor problemet er opstået og redskaber til at ændre adfærden. Efterfølgende udarbejdes skriftligt materiale med planen for efterfølgende tiltag. Denne sendes til ejer og senere følges der op via telefonisk samtale og, hvis nødvendigt, yderligere rådgivning. 
 

At løse et adfærdproblem kan være tidskrævende og til tider frustrerende. Jo længere tid et problem har stået på, jo sværere kan det være at løse.

Som ejer skal være indstillet på at det kræver engagement, tid og indsats. For at afhjælpe et adfærdsproblem er ændringer i rutiner, i hjemmet og i omgangen med dyret ofte nødvendige.

Nogle problematikker er naturligvis mere vanskelige end andre. Generelt når man dog langt med engagement og en plan for at løse problemet!

Adfærdskonsultation

  • 1 time i telefon eller 1 time i kattens hjem
  • skriftligt materiale med plan for fremtidige tiltag
  • telefonisk opfølgning

Pris 1050,-* (+ kørsel **)
*Prisen gælder for de første 30 kørte km, over 30 km tillægges 300,- og over 60 km tillægges 600,-

**Kørsel udgør 3,73 pr km